Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Våra nuvarande klimatmål kräver övergången till en biobaserad och cirkulär ekonomi, där flera produkter kan härledas från förnybara resurser. Doktoranden kommer att vara involverad i BioUPGRADE-projektet under programmet Future Emerging Technologies (FET-Open) finansierat av Europeiska kommissionen. BioUPGRADE:s radikala vision är att integrera funktionell genomik och materialvetenskap, för att förvandla naturens viktigaste strukturpolymerer till en kaskad av bioprodukter. Kandidaten förväntas vara en aktiv del av konsortiet och delta i alla aktiviteter i projektet, inklusive forskning, möte, resultatspridning, och vägledning av mastersstudenter

Doktoranden kommer att tillämpa enzymer för modifiering av naturliga polymerer, med fokus på hemicellulosor, mot applikationer i skräddarsydda hydrogeler för hälsa och personlig vård. Doktoranden kommer att utveckla biopolymerernas katalytiska modifieringsvägar tillsammans med BioUPGRADE-partnerna och kommer aktivt att utföra den morfologiska och funktionella karakteriseringen av de härledda materialen

Andra partners i projektet är Prof. Emma Master vid Aalto University (Finland), Prof. Raúl Pérez-Jiménez vid Nanoscience Cooperative Research Center CIC nanoGUNE (Spanien) och Dr. Janak Sapkota vid UPM-KYMMENE (Finland)

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Universitetslektor Francisco Vilaplana

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Kandidaten måste ha en masterexamen inom kemivetenskap, kemiteknik, bioteknik, eller materialvetenskap. Tidigare kunskaper/erfarenheter inom lignocellulosa biomassa, polysackarid (bio)kemi eller makromolekylära material är en fördel. Tidigare kunskap eller erfarenhet av enzymproduktion & hantering skulle också vara värdefull.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • utmärkt kommunikationsförmåga i skriftlig & muntlig engelska

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis, betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) & en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald & lika villkor är både en kvalitetsfråga & en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0608
Kontakt
 • Francisco Vilaplana, +46 70 166 7417 or franvila@kth.se
Publicerat 2021-04-08
Sista ansökningsdag 2021-04-29

Tillbaka till lediga jobb