Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Rekryteringen är en del av projektet Center för resilienta kritiska infrastrukturer, CERCES, som behandlar säkerhet och resiliens för industriella styr- och reglersystem. Särskilt är projektet fokuserat på reglerteknik, kommunikations- och beräkningsystem, trådlös kommunikation och verifiering av inbyggda plattformar. Vi söker nu högt kvalificerade personer med en doktorsexamen som kan bidra inom åtminstone ett av följande områden:

Fog computing och IoT: Vi kommer att studera nya metoder, möjliggjorda av nätverksvisualisering och serverfri beräkning, för säkra och resilienta kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer för industriella styrsystem och smarta elnät. Vi kommer att utnyttja modeller av den fysiska processen och kombinera dem med modeller av beräkningsinfrastrukturen för att utveckla säkra och resilienta resursfördelningsalgoritmer.

Trådlös kommunikation för IoT: Vi kommer att studera nya metoder för att säkra trådlösa kommunikationssystem för IoT vid det fysiska lagret. Målet är att utveckla nya resilienta algoritmer och protokoll som är robusta mot intelligenta attackerare och som bevisligen kan garantera en hög säkerhetsnivå. I vårt arbete kommer vi att kombinera metoder från informationsteoretisk säkerhet, maskininlärning, signalbehandling och reglerteknik.

Reglerteknik: Inom detta område använder vi metoder för cyberfysiska system för att studera pålitlighet och säkerhet för kritiska infrastrukturer såsom elkraftsystem, smarta elnät och vattendistributionssystem. Arbetet kommer ha ett starkt fokus på den fysiska aspekten av de kritiska infrastrukturerna och huvudmålet är att utveckla regler- och övervakningsalgoritmer som garanterar resilient drift av infrastrukturen, även i händelse av oväntade fel och illasinnade störningar.

Vi erbjuder

  • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
  • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

Sökande ska ha en mycket stor vetenskaplig skicklighet inom minst ett av följande områden: säkerhet, signaler och system, reglerteknik, kommunikationsnät, informationsteori eller trådlösa system. Sökande ska också vara beredd att spendera tid på och samarbeta med forskare inom CERCES på alla involverade avdelningar. Den utvalda sökande behöver ha en utmärkt akademisk meritlista. Väl utvecklade analytiska färdigheter samt färdigheter i problemlösning är nödvändiga. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Meriterande

Det är meriterande om sökanden kan uppvisa god pedagogisk förmåga och medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

  • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
  • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. 
  • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
  • 3 forskningsartiklar relevanta för utlysningen och författade av den sökande.  
  • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Om anställningen

Tjänsten är på 1 år, med möjlighet till förlängning på 1 år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-0952
Kontakt
  • Ragnar Thobaben, lektor, ragnart@kth.se
  • György Dán, professor , gyuri@kth.se
  • Henrik Sandberg, professor, hsan@kth.se
Publicerat 2021-04-09
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb