Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för nätverk och systemteknik på skolan för elektroteknik och datavetenskap bedriver forskning relaterat till attackgrafer som ett medel för att analysera säkerhetsnivån i datorsystem. Attackgrafer är formella (ofta probabilistiska) modeller över potentiella attackvektorer i system som formaliserar hur svårt det är att lyckas med olika attacker givet systemkonfigurationer och försvarsmekanismer. Vår forskning ägnas i stor utsträckning till att på olika sätt automatisera skapandet av attackgrafer. Det innefattar exempelvis framtagandet av språk och formella metoder för attackgrafsgenerering, automatisk identifiering av attackprocesser med hjälp av sensorer och indikatorer i system, datadriven förfining av attackgrafer (tex baserat på hotinformation) samt optimering och självlärande tekniker såsom maskininlärning för säker systemdesign.

Detta postdoktorprojekt är inriktat på att utveckla attackgrafsbaserade lösningar för industriella SCADA-system som används för att styra och övervaka kritisk infrastruktur. Sådana system är vitala för moderna samhällen och de kopplas i allt större grad samman med andra system i vårt allt mer digitaliserade samhälle vilket introducerar nya attackytor såväl som forskningsutmaningar. Projektet genomförs inom ramen för forskningscentret Resilient Information and Control Systems (www.rics.se). Tjänsten är på två år och inkluderar även utbildningsuppgifter.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

 • Doktorsexamen ska vara inom datalogi, programvarusystem med inriktning mot IT-säkerhet eller relaterat fält.
 • Av högsta betydelse är en stark kompetens inom några av områdena programmering, IT-säkerhet, penetrationstestning, formella metoder och modeller, maskininlärning, statistik och probabilistisk analys.

 • Det är också mycket viktigt med skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga och förmåga att publicera vetenskapliga artiklar.

Meriterande

Det är meriterande med:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Kunskaper

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla följande:

 • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Rekommendationsbrev
 • Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-1025
Kontakt
 • Mathias Ekstedt, Professor, mekstedt@kth.se
 • Natasha Kapama, HR-administrator, kapama@kth.se
Publicerat 2021-05-12
Sista ansökningsdag 2021-05-24

Tillbaka till lediga jobb