Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi eller Tal- och musikkommunikation

Doktorandtjänsten ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). Programmet syftar till att främja spetsforskning och utveckla kompetens om konsekvenser och utmaningar av artificiell intelligens och autonoma system för mänsklighet och samhälle. Detta 10-åriga program har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergstiftelsen (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta stöds programmet av samarbetsföretag i industrin och deltagande universitet. Viktiga mål är att skapa mer än 10 nya fakultetstjänster och mer än 70 nya doktorer. Mer information om forskning och andra aktiviteter inom WASP-HS.

WASP-HS Graduate School ger doktorander grunder, perspektiv och toppmodern kunskap i de olika disciplinerna genom undervisning av ledande forskare i området. Forskarskolan stöder aktivt ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och utövare med ett ambitiöst program av forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare. Detta ger ett värdefullt tillägg till befintliga doktorandprogram på partneruniversiteten, vilket innebär unika möjligheter för studenter som strävar efter att uppnå internationell forskningsexcellens med samhällelig relevans.

Forskningen bedrivs inom projektet Culturally Informed Robots in Learning Activities med syfte att använda maskininlärning för att förbättra sociala robotars medvetenhet om och anpassning till språkliga och kulturella skillnader i interaktionen med elever av olika bakgrund. Se mer information.

Du kommer att ingå i en större forskningsgrupp på avdelningen Tal, Musik och Hörsel inom maskininlärning för mänskligt tal, konverserande AI och social robotik. Vi har även ett nära samarbete med avdelningen för Robotik, Perception och Lärande.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Olov Engwall, bitr lektor Iolanda Leite, lektor Ali Reza Majlesi.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Andra viktiga personliga egenskaper är öppenhet för tvärvetenskaplig forskning, kreativitet, noggrannhet, strukturerat angreppssätt.

Goda kunskaper inom maskininlärning och programmering är starkt meriterande. Erfarenhet av talteknologi, robotik, språkbehandling (NLP), lingvistik och pedagogik är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök. dock senast januari 2022
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-1087
Kontakt
 • Olov Engwall, Professor, engwall@kth.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb