Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/SEED vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Doktorandtjänsten ligger på Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH där vi bedriver tvärvetenskaplig forskning i skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling, samt inriktat på att utveckla mer hållbara samhällssystem.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planering och beslutsanalys, inriktning Strategier för hållbar utveckling.

SEED önskar anställa en doktorand för interdisciplinärt forskningsarbete om miljöaspekter på framtidens cirkulära och resurseffektiva byggnadslösningar. Huvuddelen av arbetet sker inom EU Horizon 2020-projektet ReCreate som skall utveckla ny kunskap och affärsmodeller för återbruk av betongelement i nya byggnader. Projektet är tvärvetenskapligt och som doktorand kommer du att samarbeta både med forskare från olika institutioner på KTH samt från tre andra universitet i Europa. Forskningsarbetet bedrivs också i nära samverkan med byggaktörer i Sverige.

Doktorandprojektet kommer att ha ett fokus på miljöbedömning av cirkulära lösningar för byggnader i ett livscykelperspektiv, inklusive metodutveckling. Arbetet inbegriper också studier av strategier för att realisera de miljömässiga potentialerna av återbruk, i praktiken. Det kan handla om exempelvis utveckling av cirkulära affärsmodeller i byggsektorn samt studier kring juridiska och sociala hinder för återbruk av material i nya byggnader.

Den person vi söker förväntas ha en bakgrund inom miljö- eller teknikvetenskap med inriktning på miljövetenskap, gärna kombinerat med kunskaper inom exempelvis byggnadsteknik, byggnadsdesign och/eller bygg- och planeringsprocesser.

Handledning

Doktoranden kommer att handledas av Docent Tove Malmqvist Stigell.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik erbjuder en stark, missionsdriven och tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och 
 • formulera vetenskaplig text.

Doktorandprojektet kräver vidare att du har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och ett intresse, samt gärna erfarenhet, av såväl kvantitativt som kvalitativt forskningsarbete. Du är väl bekant med miljösystemanalytiska verktyg, såsom livscykelanalys. Erfarenhet av arbete med utvärdering av miljöaspekter kopplat till cirkulära lösningar för byggnader är meriterande.

För de projekt som du skall arbeta i, behöver du kunna läsa samt kommunicera till viss del på svenska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-0797
Kontakt
 • Tove Malmqvist Stigell, tovem@kth.se, 08-790 85 53
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-06-11

Tillbaka till lediga jobb