Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor i polymerkemi. Tjänsten är vid avdelningen för polymerteknologi, institutionen för fiber- och polymerteknik.

Postdoktorn kommer att ha en aktiv roll i ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla funktionella & hållbara polymerer genom att dra nytta av den inneboende höga komplexiteten hos förnybara byggstenar.

Biomassa har en ganska komplicerad kemisk struktur och de biobaserade monomererna har i allmänhet olika, bulk- och/eller omättade substituenter.

Projektet syftar till att inkorporera dessa funktionella grupper på ett kontrollerat sätt längs polymerkedjan för att exakt diktera de slutliga materialegenskaperna.

Den ideala kandidaten har en bakgrund inom makromolekylär och/eller organisk kemi. Huvuduppgiften kommer vara att utveckla nya och effektiva organkatalytiska vägar till förnybara polyestrar med en mängd olika mikrostrukturer och kontrollerad inkorporering av sido- och/eller funktionella grupper.

Forskningen inriktar sig på:

 • Utformning av nya organkatalysatorer för ringöppningspolymerisation.
 • Utveckling av polymerisationsmetoder för ett brett monomeromfång.
 • Polymerkarakterisering för att belysa förhållandet mellan mikrostruktur och materialprestanda.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • En blandning av perspektiv och olika vetenskapliga bakgrunder för att öka projektets relevans och kvalitet och din framtida karriärutveckling.
 • Autonomi, självständighet och en stimulerande arbetsmiljö som hjälper dig att formulera dina egna forskningsfrågor
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen inom kemi, polymer och/eller makromolekylär kemi, organisk kemi eller motsvarande, som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV) och senast på sista ansökningsdagen.
 • Kompetens inom polymervetenskap, katalys- och/eller organisk kemi dokumenterad av vetenskapliga publikationer.
 • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska, motsvarande engelska på gymnasienivå i Sverige (Engelska kurs B/6).
 • Oberoende och analytisk problemlösningsförmåga, ett proaktivt arbetssätt, tillförlitlighet och nyfikenhet, vetenskaplig skicklighet.

Meriterande

 • Erfarenhet av katalys för ringöppningspolymerisering.
 • Erfarenhet av regio- och stereoselektiva syntesmetoder, kinetisk upplösning av racematiska blandningar.
 • Färdigheter i experimentella procedurer och tekniker (helst syntes i inert atmosfär, t.ex. Schlenk-tekniker, rening och separationsmetoder).
 • Behärska karakteriseringsmetoder för organiska föreningar och polymerer.
 • Utmärkt skrivförmåga.
 • Tidigare erfarenhet av undervisning och handledning.
 • Medvetenhet om mångfald och jämställdhetsfrågor, med särskilt fokus på jämställdhet.
 • Djup förståelse av hälsa, miljö och labbsäkerhet; intresse för grön kemi och hållbara strategier.
 • Förmåga att anpassa sig till nya situationer och lära sig nya saker.
 • Förmåga att upptäcka nya möjligheter och utmaningar i ett komplext vetenskapligt sammanhang.
 • Förmåga att samarbeta och hantera andras förväntningar samt att arbeta självständigt.
 • Förmåga att planera och organisera, fastställa tidsfrister och prioriteringar, utveckla tidslinjer och projektplaner.
 • God pedagogisk förmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • Följebrev. Max en sida lång.
 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
 • Kopia av din viktigaste publikation.
 • Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare ett år med möjlighet till ett års förlängning, dock totalt längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 tim/v
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0889
Kontakt
 • Tiziana Fuoco, tiziana@kth.se
Publicerat 2021-05-18
Sista ansökningsdag 2021-07-07

Tillbaka till lediga jobb