Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: datalogi, tal- och musikkommunikation

(1) Utveckla ny, bättre svensk djupinlärd talsyntes (text-till-tal) som klarar meningsfull högläsning av långa och informationsrika texter. Arbeta med nya metoder i alla led kring träning av svensk talsyntes, baserad på professionellt inlästa texter. I projektet befinner du dig nära både industrin och forskningsfronten, och få möjligheter att testa resultaten i verkliga situationer. Metodutveckling, nya utvärderingsmetoder, och metoder för att anpassa talsyntesen till olika lässtilar och lyssnare ingår också.

(2) Utveckla svensk djupinlärd taligenkänning (tal-till-text) som klarar långa och komplexa inspelningar ur Sveriges olika mediearkiv. Arbeta med nya metoder på verkliga-världen-uppgifter. I projektet samarbetar du med stora kulturinstitutioner och forskare på forskningsfronten. Innovativa metoder för utvärdering och människa-i-loopen-metoder ingår också.

(3) Nya metoder för audiovisuell och multimodal analys. Området kombinerar djupinlärning med signalprocessning och vetenskaper som psykologi, kognitionsvetenskap, och fonetik.

Uppgifterna utförs både i stora, välkända open source-ramverk och i egenutvecklade miljöer. Samverkan med andra forskargrupper förekommer ofta. I detta arbete tar vi inte enbart hänsyn till ingenjörskonst, utan fokuserar även på hur teknologin uppfattas av och används av människor.

Handledning: Doktoranderna handleds av Jens Edlund

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Tal, musik och hörsel (TMH) på KTH är världens kanske äldsta nu aktiva forskningsavdelning för talcentrisk forskning och talteknologi, med ett mycket starkt internationellt nätverk.
 • Ett nära samarbete med forskningsinfrastrukturen Språkbanken Tal gör att dina resultat kommer till nytta på kort och lång sikt.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Meriterande erfarenheter omfattar: talsyntes, taligenkänning, talteknologi, fonetik, maskininlärning, signalprocessning. Insikter i hur talat språk fungerar och används i människans vardag är också mycket värdefulla. Området är djupt tvärvetenskapligt, och vana vid att arbeta eller studera i gränssnittet mellan olika discipliner värderas högt.

Goda färdigheter i talad och skriven engelska är ett krav. Det är meriterande med goda kunskaper i svenska, då stor del av arbetet innefattar behandling av det svenska språket.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-1162
Kontakt
 • Jens Edlund, lektor, edlund@speech.kth.se
 • Anna Mård, HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2021-05-13
Sista ansökningsdag 2021-06-15

Tillbaka till lediga jobb