Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik/Kemisk reaktionsteknik 

Vätgas förväntas spela en nyckelroll i ett framtida fossilfritt samhälle inom sektorer som energi, transport och industriell produktion av kemikalier och material. Forskningscentrumet PUSH (Production, Use and Storage of Hydrogen) är inriktat på tekniska och vetenskapliga lösningar gällande produktion, lagring, distribution och användning av vätgas, i en gemensam forskningssatsning.   Forskare vid KTH, Lunds Universitet, Umeå Universitet, Chalmers tekniska högskola och institutet RISE kommer att leda detta utmanande arbete.​

Projektet fokuserar på flytande organiskt vätgasbärare (LOHC) för vätgaslagring och vätgasleverans. Forskning omfattar undersökning av hydrogenering av flytande organiska föreningar och vätgasfrisättning från dessa molekyler på begäran (dehydrogenering). Forskningsarbetet är i stor utsträckning experimentellt med betoning på katalysatorberedning, karakterisering och provning i laboratorie- och bänkskala med fokus på prestanda och långsiktig stabilitet. Reaktordesign och modellering ingår också i projektet.

Avdelningen för Processteknik har en bred forskningsverksamhet inom de olika katalytiska processerna och du kommer att ingå i en större grupp av Ph.D-studenter och forskare som arbetar med olika aspekter av processteknik för ett hållbart samhälle. 

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Efthymios Kantarelis och Dan Harding 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att självständig driva sitt arbete framåt, kunna samarbeta med andra, ha ett professionellt förhållningssätt samt analysera och arbeta med komplexa frågor. Har du dessutom kunskap i kemisk reaktionsteknik, katalys och katalysatorkarakterisering är det en tillgång. Demonstrerat matematisk modelleringsförmåga (t.ex. Matlab, Julia, gPROMS) är önskvärt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0961
Kontakt
 • Efthymios Kantarelis, ekan@kth.se
 • Dan Harding, djha@kth.se
 • Göran Lindberg, gnli@kth.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-08-06

Tillbaka till lediga jobb