Skolan för teknikvetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Farkostteknik

Kolfiberarmerade polymerer är mångsidiga material. Vår grundläggande idé är att använda kolfibrer för att bära mekaniska laster och som elektroder i ett strukturellt batteri, och att använda en litiumjonledande polymerelektrolytmatris för mekanisk överföring av last mellan fibrer, för litiumjontransport och för elektrisk isolering mellan elektroderna. För utveckling av detta nya multifunktionella material har en tvärvetenskaplig grupp av forskare som kombinerar kompetens inom elektrokemi, polymerteknologi, kompositmaterial, fysik och mekanik etablerats under de senaste åren.

Det här doktorandprojektet kommer dock att fokusera på utveckling, provning och design av andra funktionaliteter som kan utnyttjas i ett strukturellt batteri; sensorer, aktuatorer, skapa material som kan ändra form och energiomvandlare. Detta bygger på att använda kolfiber i en elektrokemisk cell för att skapa ett antal nya funktioner i samma material, ett multifunktionellt material. Allt detta kommer att ske i samverkan med andra doktorander och ett flertal handledare.

Doktorandprojektet är delat mellan forskargrupperna i Lättkonstruktioner (SCI) och Tillämpad Elektrokemi (CHE). Det är också starkt kopplat till andra doktorandprojekt inom både CBH- och SCI-skolan, och doktoranden kommer att arbeta intimt tillsammans med dem och med de inblandade handledarna i ett projektteam. Samtliga doktorander förväntas lära sig varandras discipliner och arbeta både teoretiskt och experimentellt tillsammans.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Dan Zenkert och Professor Göran Lindbergh.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Lämplig bakgrund för denna tjänst är civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, farkostteknik, kemiteknik, maskinteknik eller motsvarande. Då projektet är starkt multi­disciplinärt är en bred teknisk bakgrund en merit. Vidare är det också meriterande att kunna uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha en bred teknisk/vetenskaplig bakgrund,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Obligatoriskt försättsblad (ladda ner här)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2021-0674
Kontakt
 • Professor Dan Zenkert, danz@kth.se
 • Professor Göran Lindbergh, gnli@kth.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-06-30

Tillbaka till lediga jobb