Skolan för teknikvetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik inriktning Optik och fotonik

Doktorandtjänsten utlyses inom ramarna av det nationella initiativet inom kvantteknologi [WACQT, the Wallenberg Center for Quantum Technology]. Projektet gäller tillämpad forskning inom området icke-linjär och integrerad kvantfotonik. Målet är att framställa nya optiska komponenter för att generera och manipulera kvanttillståndet av sammanflätade fotoner på chip och driva framåt tekniken för integrerade optiska kretsar för kvantkommunikation inom optiska fibersystem.

Projektet kommer att bedrivas i enheten för kvant och biofotonik vid institutionen för tillämpad fysik, i en dynamisk, kreativ och internationellt-inriktad miljö, med omkring 25 medarbetare. Forskningen vid enheten är främst experimentell och ofta tvärvetenskaplig.

Arbetet inom projektet innebär flera möjligheter for både nyfikenhetsdriven grundforskning och mer tillämpad teknikutveckling inom kvantoptik. Det ska involvera avancerad tillverkning, simuleringar och experiment med fotonchips i klassiska och kvant-regimer. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar och att samarbeta med andra aktörer i olika grupper.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20% institutionstjänstgöring ingår i tjänsten.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Professor Katia Gallo

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Ytterligare meriterande kunskaper, erfarenheter och egenskaper inkluderar:

 • ett för tjänsten relevant examensarbete
 • ett stort intresse för grundläggande forskning och teknikutveckling
 • goda akademiska meriter, god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska
 • praktisk problemlösningsförmåga, kreativitet, stark motivation för doktorandstudier
 • intresse i ett flertal av följande områden: kvantteknologi, nanoteknologi, experimentellt arbete inom fotonik, ickelinjär optik, kvantoptik.
 • bakgrund inom ett flertal av följande områden: fotonik, nanoteknik, icke-linjär optik, tillämpad kvantmekanik, optiska mätningar
 • internationell erfarenhet

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2021-0741
Kontakt
 • Professor Katia Gallo, gallo@kth.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-08-16

Tillbaka till lediga jobb