Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

CellNova är ett Vinnova-finansierat centrum vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vars långsiktiga mål är att bli ett av världens ledande centrum för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Centret fokuserar på fyra breda forskningsprogramområden, var och en med tydligt beskrivna projektplaner som definierats tillsammans med deltagande industriparter. De första två involverar utveckling av nya celler (jäst och CHO) för produktion av proteiner. Detta görs genom att kombinera genomik, transkriptomik och proteomik med bioinformatik och systembiologi. Det tredje programmet fokuserar på produktion av världens största proteinbibliotek. Denna resurs används för läkemedelsutveckling. Slutligen skapar vi inom det fjärde programmet biologiska läkemedel baserade på en kombination av antikroppar och små affinitetsproteiner.

Verksamhetens mål är att med hjälp av syntetisk- och systembiologi möjliggöra och förbättra cellers förmåga att producera avancerade biologiska läkemedel, tex av protein eller viral natur. Denna tjänst har som mål att inom detta område identifiera och modifiera eukaryota celler (CHO, HEK293 och eller S.cerevisiae) med nya molekylära verktyg för balanserad expression av nyckelgener utgörandes flaskhalsar definierade med hjälp av bioinformatisk analys av cellens transkriptom/proteom/metabolom och produkt-karakteristika. Uppgifterna kommer innefatta både grundläggande forskningsarbete med vidareutveckling och framtagande av nya metoder för att balansera genexpression, transkription och translation i eukaryoter med tonvikt på mammalieceller, samtidigt som det kommer vara tätt länkat till tillämpningar för produktion av avancerade biologiska läkemedel.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö.
 • Samarbete med ledande forskare på Chalmers inom systembiologi
 • Samarbete med flertalet företag inom biologiska läkemedel
 • Arbete i Stockholm med närhet till naturen

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänligen ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).
 • Mycket god erfarenhet från arbete med däggdjursceller
 • Mycket god erfarenhet av fundamentala molekylärbiologiska metoder som kloning, PCR, vektor-design
 • Metoder för karakterisering av proteiner, SDS-PAGE, western-blot
 • Cellbiologiskt intresse
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet
 • Stor förmåga till samarbete
 • Van vid självständigt arbete

Meriterande

 • Erfarenhet från bioprocessutveckling
 • Erfarenhet från transkriptomics-analys
 • Erfarenhet kring kvantitativ PCR,
 • CRISPR/Cas9
 • Singelcell arbete
 • Cellinjeutveckling
 • Proteinrening (ÄKTA, SEC, Affinitetskromatografi)
 • Arbete med jäst, S. Cerevisiae
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång inklusive kort publikationslista över relevant artiklar.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1129
Kontakt
 • Johan Rockberg, 08-790 99 98
 • Hanna Tegel, hannat@kth.se
Publicerat 2021-07-05
Sista ansökningsdag 2021-08-13

Tillbaka till lediga jobb