Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Atmosfärisk molnbildning är ett fenomen som man ännu inte förstår. Det leder till en rad svårigheter – allt från väderprognoser av nederbörd och torka till att räkna på klimatbudget. Medan det är välkänt att vattendropparna i molnen bilds genom kondensation på aerosolpartiklar, varför endast en miniscule bråkdel av aerosolpartiklar leder till framgångsrik droppbildning är inte känt. Sådana ”Cloud Condensation Nuclei”, CCN antas har egenskaper som gynnar droppväxt, men dessa egenskaper återstår att kartlägga systematiskt. Medan identifiering av partikelsammansättningen i sin helhet är möjligt, är det ytans sammansättningen av sådana partiklar svårt att studiera; således finns nästan ingen forskning.  Projektet antar utmaningen,  och ytegenskaperna av individ CCN partiklar på mikrometer och submikrometer nivå kommer att undersökas, med hjälp av avancerade ytkarakteriseringsteknik såsom AFM (atomkraftsmicroskopi) och VSFS (vibrationssumfrekvensspektroskopi).  Identifiering av de nödvändiga ytegenskaperna som skiljer CCN från andra partiklar kommer att leda till förbättrad förståelse av molnbildning i olika miljöer, långsiktiga prognoser om torka och minska osäkerhet i klimatbudgeten.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Barbara Noziere, professor; Mark Rutland, professor

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En nyckelposition i ett mycket framstående och innovativt projekt inom atmosfärisk kemi och ytkemi.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • en stark bakgrund inom fysikalisk kemi,
 • starkt motivering för experimentelt arbete,
 • ett intresse för ämnet miljö,
 • starka problemlösningskunskaper och förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • självmotiverad, detalj- och målinriktad,
 • kunna arbeta både självständigt och i samarbete med ett team.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: TeknD

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1131
Kontakt
 • Barbara Noziere, professor; , Tfn: +46 70 445 2028, e-post: noziere@kth.se
 • Mark Rutland, professor; , Tfn: 08 790 9914; e-post mark@kth.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-07-30

Tillbaka till lediga jobb