Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Urbana och regionala studier 

Vi söker en doktorand för en licentiat inom urbana och regionala studier. Uppdraget innefattar att arbeta i forskningsprojekt i forskningsgruppen Säkerhet och trygghet (STF) med analys av data med GIS, SPSS eller motsvarande programvara. I detta projekt undersöker vi till exempel brott och rädsla utifrån en interaktion av parametrar som kön, ålder, fysisk och psykologisk förmåga, socioekonomisk status eller andra individuella egenskaper. I projektet ingår att utföra forskningsuppgifter som rör rumsliga analyser. Det krävs också att bli godkänd i obligatoriska doktorandkurser. 

Arbetet utförs i nära samarbete med projektledaren och kräver förmåga att arbeta självständigt.

Doktorandtjänsten avser licentiate med 20% institutionstjänstgöring. 

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof Vania Ceccato. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • God erfarenhet och kunskaper om rumsliga analyser i GIS
 • Erfarenhet att arbeta i med databaser i Excel och SPSS
 • Dokumenterat goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska
 • Vi ser gärna att du förmåga att arbeta självständigt och systematiskt utifrån given uppgift
 • God kommunikativ förmåga, både skriftlig och muntligt.
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Bra organisationsförmåga

Viktigt att visa ett bredare intresse i samhällsfrågor samt är meriterande att ha jobbat med tillämpning av fjärranalysdata i Sverige. Vi ser det positivt om du har möjighet att kunna tillträda tjänsten omgående eller enl överenskommelse. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiat

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober eller enl överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-1134
Kontakt
 • Vania Ceccato, professor , vania.ceccato@abe.kth.se
 • Sofia Kroné Karlsson, HR-handläggare, 08-790 94 20
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-06-30

Tillbaka till lediga jobb