Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymerteknologi/kemi

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) söker en forskarstuderande till licentiatexamen (2 år). 

Bark är en av skogsindustrins största biprodukter. Till exempel uppgår barken till granen ensam till cirka 1,5 miljoner ton/år i Sverige. Denna rikliga biomassa används vanligen som ett bränsle för att producera värme och elektrisk energi i pappersbruket, men under de senaste årtiondena har intresset ökat för att konvertera industriell bark till mervärdesprodukter i ett tillvägagångssätt som kallas "bark-bioraffinaderiet".

Tidigare forskningsprojekt som beaktat barkbioraffinaderiet har fokuserat på nya processer för fraktionering av barkkomponenter. Målet har främst varit att extrahera barkpolysackarider och extraktivämnen, och utvärdera deras egenskaper i förpackningsapplikationer.

En annan potentiell applikation för barkkomponenter är som material i förnybara nanokompositer. I tidigare projekt användes komponenter från den inre barken för att konstruera förnybara nanokompositer med goda mekaniska och termiska egenskaper, såväl som en hög syrebarriäreffekt. Sammanfattningsvis kan bark, som nu förbränns för energi, tillhandahålla komponenter som är lämpliga för uppgradering till produkter med högre värde, till exempel kompositer, hartser och plast, innan de förbränns i slutet av deras livscykel.

Handledning: Licentiaten kommer att handledas av professor Monica Ek.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, i kemi
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Du ska kunna presentera och skriva rapporter/artiklar på engelska.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha dokumenterad erfarenhet inom följande områden: separation och karakterisering av vedpolymerer, karakterisering med hjälp av spektroskopi, mikroskopi och kromatografi och termiska analyser.

Den valda kandidaten behöver ha väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan bidra med egna idéer och kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och i tidskrifter. Det är meriterande om du har erfarenhet av att delta i undervisning och handleda studenter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiat-examen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Detta är en licentiat-plats vilket betyder examen efter 2 år.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1138
Kontakt
 • Monica Ek, monicaek@kth.se, 087908104
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-06-24

Tillbaka till lediga jobb