Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Projekt 1: I detta projekt kommer vi studera kartläggning för robotik, främst i inomhusmiljöer. Vi föreställer oss en modell som ursprungligen representerar världens geometri, där allt är oräkneliga delar. Genom att införliva förkunskaper från tidigare insamlad data och ytterligare observationer skulle modellen gradvis växla till att innehålla allt fler förekomster av "saker" (dvs. objekt som kan räknas till antal). Dessa objekt kan ha uppskattade egenskaper såsom 3D-form, material och vikt. Tillvägagångssättet för detta kommer vara att kombinera en 3D-kartrepresentation med inlärda objektmodeller. Vi kommer studera hur information flödar mellan dessa två delar av den rumsliga representationen.

Handledning: Doktoranden kommer handledas av: Patric Jensfelt

Projekt 2: Visioner för framtidens robotik rymmer förarlösa fordon sömlöst huserarandes på våra gator, drönare som levererar varor till våra dörrar, eller robotbetjänter som ger oss rumsservice. Sådana robotar behöver interagera med varandra och koordineras för säkerhet, effektivitet, och funktionellt utförande av dess uppgifter. Än viktigare, robotarna kommer oundvikligen interagera med människor, om inte direkt, så genom samexistens i dess närmiljö. Det är därför av stor vikt att de fungerar som tänkt, att de efterlever krav, begränsningar och preferenser om möjligt, och endast bryter mot dessa om det är absolut nödvändigt. Detta projekt syftar till att designa riskmedvetna planerings- och reglermetoder för att guida robotar givet rumsliga och tidsmässiga krav. För detta ändamål kommer klassiska metoder för robotplanering och reglering nyttjas tillsammans med formella metoder.

Handledning: Doktoranden kommer handledas av: Jana Tumova

Vi letar efter kandidater som är intresserade av robotik, perception och lärande och som har erfarenhet kopplade till dessa områden.

Anställningen är vid avdelningen för Robotik, Perception and Lärande (RPL). Anställningen är en del av och finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), det största enskilda forskningsprogrammet i Sverige.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • tala och skriva engelska,
 • programmera och
 • använda mjukvaruverktyg för maskininlärning och robotik.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH: s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Inkludera: 

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga en sammanfattning (abstract) samt webblänk till fullständig text.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast 10 januari 2022
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-1534
Kontakt
 • Patric Jensfelt, Professor, patric@kth.se
 • Jana Tumova, Lektor, tumova@kth.se
Publicerat 2021-06-18
Sista ansökningsdag 2021-08-20

Tillbaka till lediga jobb