Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Ergonomi

Det finns en etablerad koppling mellan psykosociala stressfaktorer i arbetsmiljön och muskuloskeletala besvär. Minoritetsstress och erfarenheter av diskriminering är riskfaktorer för dålig psykisk och fysisk hälsa, och det finns hälsoskillnader som sexuella-köns- och etniska minoritetsgrupper upplever på befolkningsnivå. Det finns dock fortfarande en kunskapslucka om hur stress på arbetsplatsen påverkar muskuloskeletal stress i Sverige.

Detta licentiatprojekt har två huvuddelar:

 1. En litteraturöversikt för att kartlägga den aktuella forskningen om skillnader i arbetsrelaterad muskuloskeletal hälsa bland minoritetsgrupper.
 2. Tillämpning av en kombination av enkät- och intervjumetoder för att identifiera arbetsmarknadssektorer, roller och förhållanden som kan bidra till hälsoskillnader för minoritetsgrupper i ett svenskt sammanhang.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt, så den idealiska kandidaten innehar kompetens inom följande områden (eller har en motsvarande kombination av relevant utbildning och erfarenhet):

 • Epidemiologi/folkhälsa
 • Arbetsmiljö och ergonomi
 • Mixed methods (kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder)
 • Kritisk teori, heteronormativitet, minoritetsstress

Resultaten förväntas att presenteras för en internationell publik och publiceras i internationella tidskrifter vilket innebär att mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och verbalt på engelska krävs för tjänsten. Erfarenheter av att tillhöra en minoritetsgrupp i arbetslivet  betraktas också som en tillgång för projektet.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Lektor Catherine Trask & Lektor Andrea Eriksson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Möjligheten att samarbete i en tvärvetenskaplig forskargrupp med en internationellt välrenommerad profil inom arbetsmiljö och ett starkt globalt forskarnätverk

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Starka skriftliga & verbala engelskspråkiga kommunikationskunskaper krävs för att kunna kommunicera resultat samt publicerbara manuskript  till en global publik.

Meriterande:

 • Erfarenhet av minoritetsarbetsvillkor skulle också betraktas som en tillgång

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter & kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier & framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis & betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga & en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1546
Kontakt
 • Catherine Trask, +46767048635
Publicerat 2021-09-09
Sista ansökningsdag 2021-10-14

Tillbaka till lediga jobb