Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknik och Hälsa 

Doktorandstudierna kommer att bedrivas inom ramen forskarutbildningsämnet Teknik och Hälsa och forskningen kommer huvudsakligen att genomföras vid de laboratorieanläggningar som är knutna till avd. för Omgivningsfysiologi i Solna.  Avd. för Omgivningsfysiologi forskar kring medicinska och fysiologiska problemställningar som förekommer under dykning och flygning samt vid vistelse på höga höjder eller i kalla respektive varma klimat.

Doktorandens forskningsprojekt kommer att baseras på tidigare forskning vid avd. för Omgivningsfysiologi. Experimentserier genomförs på friska försökspersoner, varvid undersöks interaktion mellan omgivningstryck och sammansättning av inandad gas på fysiologiska funktioner och/eller känslighet för dekompressionsbelastning. Doktorandens huvudsakliga uppgifter kommer att vara i) organisera och genomföra forskningsprojektet, ii) delta i forskarutbildningskurser och iii) färdigställa vetenskapliga artiklar samt att färdigställa och försvara en doktorsavhandling.   

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Ola Eiken, Dr Antonis Elia samt Dr Mikael Gennser, KTH.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Möjligheten att arbeta i en innovativ miljö tillsammans med en framgångsrik forskargrupp.  I mån av tid kommer doktoranden även att beredas möjlighet att medverka i andra forskningsprojekt som genomförs vid Avd. för Omgivningsfysiologi, exempelvis projekt som rör gravitations- och/eller höghöjds-fysiologiska problemställningar.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Sökande bör ha grundläggande medicinsk utbildning (minst MSc-nivå inom läkarprogrammet eller motsvarande) och goda insikter i avancerad dykning.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • tidigare erfarenhet att bedriva humanexperimentell forskningsverksamhet (inklusive datainsamling, analys och tolkning) kommer att övervägas.
 • uttrycker dig väl i svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet samt för att presentera och publicera forskningsresultat.
 • Kandidaten ska ha starka akademiska meriter, vara mycket motiverad och entusiastisk gällande forskning.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-1934
Kontakt
 • Ola Eiken, eiken@kth.se
 • Antonis Elia, antonise@kth.se
 • Mikael Gennser, gennser@kth.se
Publicerat 2021-10-07
Sista ansökningsdag 2021-12-02
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb