Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Djupa neurala nätverk har varit framgångsrika med förutsägelseuppgifter i övervakad inlärningsmiljö när tillräckligt med märkta data finns tillgängliga. Men nuvarande AI-system är begränsade i sin förmåga att förstå världen omkring oss, vilket visas i en begränsad förmåga att överföra och generalisera mellan uppgifter.

För att uppnå målet att designa och förstå intelligenta maskiner är ett nyckelkrav förmågan att bygga latenta generativa modeller och lära av insatser och motfaktualer. Detta motsvarar en interaktiv inlärningsmiljö, där agenten kan upptäcka kausala faktorer genom interventioner, observera dess effekt och tilldela kredit till samtliga handlingar.

Målet med denna tjänst är således att undersöka hur en kan lära sig kausala datamodeller från en rimlig uppsättning antaganden samt den experimentella utformningen av att utföra insatser och förvärva interventionsdata effektivt. I detta projekt kommer du att vara delaktig i toppmodern maskininlärningsforskning från början, som ger dig möjlighet att komma igång direkt med ditt ämne. Vår grupp är en av få i världen som framgångsrikt kombinerar kausalitet och djupinlärning med nedströms applikationer från robotik till sjukvård.

Vår forskning drivs av verkliga utmaningar med potential för hög samhällspåverkan och vårt arbete täcker ett brett spektrum mellan teori och tillämpning, med mycket flexibilitet att anpassa projekt till dina preferenser. Dock krävs antingen en mycket stark teoretisk bakgrund eller erfarenhet av de gemensamma djupa inlärningsramarna/mjukvaruteknik.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Bo Wahlberg & Stefan Bauer

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Erfarenhet av djupinlärning eller stark bakgrund inom statistik

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-2415
Kontakt
 • Felicia Gustafsson, HR, rekrytering@eecs.kth.se
 • Asst. Prof. Stefan Bauer, baue@kth.se
Publicerat 2021-10-07
Sista ansökningsdag 2021-12-01
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb