KTH Royal Institute of Technology, EECS

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Dengue och Zika är två slags arbovirus som påverkar en betydande del av världens befolkning. Båda virusens huvudvektorer är myggorna Aedes aegypti och Aedes albopictus. De häckar i mycket långsamt flödande eller stående vattenpölar. Det är viktigt att minska och kontrollera sådana potentiella häckningsplatser för att begränsa spridningen av dessa sjukdomar.

Digital Futures https://www.digitalfutures.kth.se finansierar ett projekt för att upptäcka häckningsplatser, det vill säga stillastående vatten med mygglarver, i tätbefolkade områden, med hjälp av drönarbaserade bilder. Du som doktorand kommer att bidra till detta projekt genom att utforska och utveckla inlärningsbaserade algoritmer för multispektrala flygbilder för att upptäcka vattenförekomster där larver är mest benägna att odla. Din kunskap inom maskininlärning, sannolikhetslära och informationsteori låter dig utveckla effektiva inlärningsbaserade algoritmer. Viktiga aspekter av detta projekt är noggrannheten i detekteringen och systemets komplexitet / kostnad. Tillsammans med våra projektpartners vid RISE och University of Colombo, Sri Lanka kommer du att arbeta i en internationell forskningsmiljö.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av universitetslektor Markus Flierl

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Du kommer att tillhöra Avdelningen för teknisk informationsvetenskap på EECS-skolan där du har möjlighet att ta avancerade doktorandkurser för att fördjupa dina kunskaper. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten ska ha en stark matematisk bakgrund. Tidigare erfarenhet av maskininlärning krävs. Den sökande bör ha goda akademiska meriter och välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs för att publicera och presentera resultat på internationella konferenser och i internationella tidskrifter.

Målexamen: Licentiateexamen

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-2508
Kontakt
 • Maria Sahlén, HR Handläggare, mariasah@kth.se
 • Markus Flierl, Universitetslektor, +46 8 790 74 25
Publicerat 2021-11-11
Sista ansökningsdag 2021-12-13
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb