Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Arkitektur

Som doktorand på arkitekturprogrammet kommer du att medverka i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet för utomhusbelysning: ”NorDark: Mediering av människors och naturens behov i nordiska miljöer under dygnets mörka timmar”. Detta projekt, som leds av Ute Besenecker vid KTH, inbegriper samarbete med Tyréns Lighting Design och akademiska partners vid Aalto -universitetet, NTNU Ålesund, Lunds universitet, Stockholms universitet och SLU Uppsala/Umeå.

Urbana grönområden är en viktig del av en stad, och elektrisk belysning spelar en viktig roll efter mörkrets inbrott för utomhusmiljöer som underlättar för fotgängare, för arbetspendling och rekreation. men det påverkar också flora och fauna. Två testbäddar för utomhusbelysning planeras, en i Sverige och en i Norge för att kartlägga och analysera ljuskvaliteter, mänskliga reaktioner och beteende under hela den nordiska mörka årstiden. I projektet ingår också att designa, simulera, implementera och testa belysning som syftar till att underlätta fotgängares kontakt med naturen, i enlighet med de mål för hållbar utveckling som anges i Agenda 2030. Med övergången till ny belysningsteknik finns det en möjlighet att värna om hållbara belysningslösningar. Detta projekt syftar till att utveckla, testa och kritiskt utvärdera alternativ och strategier för belysningsdesign, möjliggjort av LED -teknik.

Som doktorand kommer du att ingå i projektteamet och bidra till att genomföra projektet såväl konceptuellt som att utföra fältarbete på plats, samt delta i designutforskningar och i fallstudier.

Handledning: Ute Besenecker föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för studier på forskarnivå i ämnet. Dokumenterad erfarenhet av arkitektonisk ljusdesign eller belysningsteknik utomhus är här en förutsättning.

Målexamen: Doktorsexamen 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-2027
Kontakt
 • Ute Besenecker, Lektor/Associate Professor, ute.besenecker@arch.kth.se
 • Eva Huring, HR-handläggare/ Human Resource , +46 8 790 64 09
Publicerat 2021-11-11
Sista ansökningsdag 2021-12-02
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb