Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Arkitektur.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, samt kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang.

Arbetsuppgifter

Anställningen är på heltid och innefattar arbete med det pedagogiska ledningsuppdraget som årskursansvarig inom arkitektutbildningen.  Undervisningi arkitektur på grundläggande- eller avancerad nivå inom arkitekturprogrammet och angränsande program, ingår också i arbetsuppgifterna.Möjlighet till deltagande i ämnesutvecklande FoU-arbete kan beredas utifrån tillgängliga FoU-resurser och pågående projekt.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • förståelse för arkitekturområdet i dess helhet och dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • erfarenhet av, intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling och ledning av verksamhet och personal inom arkitektutbildning.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och av arkitekturprojektkurser specifikt. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • erfarenhet av FoU och/eller pedagogiskt utvecklingsarbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i FoU-projekt, publikationer eller avslutade studier på forskarnivå.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, tävlingar och symposier.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-2055
Kontakt
 • Katja Grillner, Prefekt, 08 790 85 49
 • Eva Huring, HR handläggare, 08-790 64 09
Publicerat 2021-12-13
Sista ansökningsdag 2022-01-14

Tillbaka till lediga jobb