Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektroteknik

Tjänsten kommer att placeras i forskargruppen för kraftelektronik inom skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH. Gruppen bedriver forskning inom flera områden, särskilt högeffektelektronik för kraftöverföringsnät och tillämpningar av halvledare av bredbandgapsmaterial.

Den pågående elektrifieringen av vägfordon börjar nu också omfatta nyttofordon (lastbilar och bussar) som för närvarande orsakar 5% - 7% av de totala globala koldioxidutsläppen. Projektet kommer att studera mycket integrerade drivlinor för sådana tunga fordon, med fokus på kraftelektroniken. Nya krafthalvledare baserade på kiselkarbid (SiC) och galliumnitrid (GaN) erbjuder potentiellt stora fördelar när det gäller verkningsgrad och kompakthet. För att dra full nytta av dessa fördelar måste också andra delar av kraftelektroniken vara korrekt anpassade. Projektet kommer att undersöka kommutering, kylningskoncept och mekanisk integration för att uppnå kompakthet, låga förluster, tillförlitlighet och vibrationstålighet. FEA -verktyg kommer att användas för elektromagnetiska och termiska beräkningar.

Doktorandprojektet kommer också att undersöka metoder för optimering av livscykelkostnaden för EV-drivlinor. I detta optimeringsproblem är tvångsvillkoren ofta  inte explicit tillgängliga, vilket kräver att ny metodik utvecklas.

Vi söker en person med goda kunskaper inom kraftelektronik och dess underliggande teknologier. God nätverksförmåga är också mycket önskvärt här, eftersom studenten kommer att interagera med specialister från industrin, liksom andra forskare.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av:  Docent Staffan Norrga och Professor Hans-Peter Nee

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Delaktighet i en mycket inkluderande och multidisciplinär forskargrupp som gör forskning inom kraftelektronik i världsklass.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Dessutom är det en fördel om sökande har kunskap om möjliggörande teknik för kraftelektronik, till exempel: elektromagnetism, halvledarteknik och materialteknik, kan göra experimentellt arbete inom kraftelektronik, till exempel bygga och testa effektomvandlare och använda 3D-CAD-verktyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2021-2692
Kontakt
 • Staffan Norrga, Universitetslektor, +46 70 560 15 84
 • Maria Sahlén, HR Handläggare, mariasah@kth.se
Publicerat 2021-11-11
Sista ansökningsdag 2021-12-09
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb