Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Betongbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar undervisning och forskning inriktad mot material- och konstruktionsteknik relaterad till betong och andra cementbaserade material. Fokus är på laster, utformning, långtidsbeteende och åldrande, strukturell respons och säkerhet, reparation, uppgradering, uthållighet samt resurssnålt och miljövänligt byggande. Centralt för ämnet är kunskap om betongkonstruktioners icke-linjära materialbeteende vid statisk och dynamisk belastning samt erfarenhet från tillämpning av finita elementmetoden och databaserade modeller för mätdatautvärdering.

Arbetsuppgifter

Adjunkten ska medverka i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, upp till 80%, bland annat som kursansvarig lärare samt handledare för examensarbeten. På resterande omfattning, omkring 20%, ska adjunkten arbeta med forskning och utveckling, särskilt med inriktning mot mätningsteknik, provning och statusbedömning av anläggningskonstruktioner. Adjunkten ska inom forskargruppen svara för tekniskt kunnande inom området mätningsteknik och provning. Dessutom förväntas adjunkten delta i samarbeten med samhällsaktörer och akademiska miljöer inom och utanför KTH, samt i andra aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och omgivningssamverkan.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll, innefattande erfarenheter från laborativ provning eller mätningar i fältmiljö.
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2021-2188
Kontakt
 • Anders Ansell, avdelningschef, 087908041
Publicerat 2021-12-22
Sista ansökningsdag 2022-01-19

Tillbaka till lediga jobb