Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Riskhantering och design av konstruktioner i jord och berg. 

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar geoteknik med inriktning mot riskhantering och design av konstruktioner i jord och berg för ett resurssnålt och hållbart byggande. Ämnesområdet innefattar även dimensionering och riskhantering hos geokonstruktioner såsom väg- och järnvägsbankar, branta slänter, tunnlar, bergrum och dammar. Inriktningen sammanför jord- och bergmekanik med probabilistiska metoder för design av geokonstruktioner, analyser av geotekniska osäkerheter och risker, samt miljögeoteknik.

Arbetsuppgifter

Lektorn förväntas undervisa i geoteknik på grund-, avancerad samt forskarnivå, det innebär bland annat att vara kursansvarig lärare, examinator, utveckla kurser samt vara handledare för examensarbeten. Administrativa uppgifter ingår också. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning inom ämnesområdet, vara huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander samt att ansöka om forskningsmedel och vara projektledare. Lektorn förväntas vidare samverka, både inom KTH:s akademiska miljöer relaterade till forskning och undervisning samt med branschens samhällsaktörer. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och medarbetare. Däri ingår att ha dokumenterad kunskap inom mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
  • administrativ skicklighet.
  • samarbetsförmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2021-0140
Kontakt
  • Stefan Larsson, professor, +4687906016
  • Fredrik Johansson, lektor, +467907991
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2023-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb