Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Miljöhumaniora med historisk inriktning.

Ämnesbeskrivning

Miljöhumaniora är samlingsnamnet på ett framväxande forskningsfält där humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder och teorier används för att ställa och besvara frågor om miljö, natur och klimat och deras användning och representation i samhälle och kultur. Det multidisciplinära fältet innefattar historiska perspektiv på de föränderliga relationerna mellan människor och deras naturliga miljöer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning och lektorn förväntas aktivt ansöka om forskningsfinansiering. Det ingår att undervisa på kurser som avdelningen ger på grund-, avancerad och forskarnivå på KTH och i samarbete med andra universitet, nationellt och internationellt. Kursutveckling och pedagogiskt arbete är en viktig del av undervisningsansvaret. I arbetsuppgifterna ingår att handleda doktorander när sådana finns inom ämnesområdet och på andra sätt delta i forskarutbildningen. Därtill ingår att samverka med det omgivande samhället.

I arbetsuppgifterna kan det också ingå att leda större eller mindre grupper inom avdelningen i särskilda satsningar eller större forskningsprojekt. Lektorn förväntas delta i tvärvetenskapliga samarbeten inom angränsande områden av humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis kritisk geografi, postkoloniala studier, geopolitik, klimat-, migrations- och utvecklingsstudier.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • samarbetsförmåga.
  • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • skicklighet i att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2022-0025
Kontakt
  • Sabine Höhler, Prefekt, +4687908741
Publicerat 2022-06-30
Sista ansökningsdag 2022-08-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb