Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Arkitektur med inriktning mot hållbar stadsbyggnad.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang. Ämnet inbegriper en fördjupning i hållbar stadsbyggnad avseende kunskapsområdets begrepp och teorier, samt analys och gestaltning ur hållbarhetsperspektiv av stadsbyggnadsprojekt på både översiktlig och mer detaljerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar huvudsakligen arbete som lärare i de kurser som ges i arkitekturprojekt inom utbildning på grundläggande eller avancerad nivå i arkitektutbildningen eller inom masterprogrammet Sustainable Urban Planning and Design. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning, kursadministration, pedagogisk utveckling samt kontakter inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 40%. Undervisningen på grundläggande nivå bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. konstnärlig yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.6. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i hållbar stadsbyggnad.
 • dokumenterad konstnärlig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och av arkitekturprojektkurser specifikt.
 • medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnesområdet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • digital kompetens med relevans för ämnesområdet.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan.
 • samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet och erfarenhet avseende forskning- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i FoU-projekt, publikationer, utställningar eller avslutade studier på forskarnivå.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 aug 2022
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-0487
Kontakt
 • Katja Grillner, Prefekt, 087908549
 • Eva Huring, HR handläggare, 087906409
Publicerat 2022-04-25
Sista ansökningsdag 2022-05-20
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb