Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Electrical Engineering

Projektet fokuserar på utveckling av nyteknologi för framtidens telekommunikationssystem på frekvenser upp till terahertz. Projektet ska demonstrera hög miniaturiserade, MEMS-rekonfigurerbara och högprestanda kommunikationssystem från 500 GHz till 1 THz och högre, som baserar på micromachined vågledare som är integrated på en kisel chip. Nya kommunikations arkitekturer ska undersökas för såna frekvenser. Projektet är ett samarbete mellan KTH och Chalmers och får stöd av sex företag. Projektet finansieras av SSF.

Handledning: Professor Joachim Oberhammer och Dr Umer Shah

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Forskningsgruppen leder teknologiutveckling inom Microwave and THz Microsystems baserad på kisel micromachining, med projekt och tillämpningar inom telekommunikation, industri och bilradar, radiometer och environmental sensing. Doktoranderna i forskningsgruppen har fått sex IEEE Best Paper Awards och fyra IEEE Graduate Fellowships, och huvudhandledaren har fått en ERC Consolidator Grant. Forskningsinfrastruktur innebär ett class-100 renrum och mikrovågsmätsystem upp till 750 GHz, inklusive en 4-port VNA och ett fullt automatiserad sub-THz antenn mätsystem. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Den ideala kandidaten har en bakgrund i RF/mikrovågsystem och/eller micromachining, erfarenhet i renrummet, erfarenhet med mikrovågs design/simuleringsmjukvara, erfarenhet med RF mätsystem, grundläggande kunskap inom telekommunikationssystem.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övrenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-0599
Kontakt
 • Susanna Jidell HR- Handläggare, sjidell@kth.se
 • Joachim Oberhammer, Professor, joachimo@kth.se
Publicerat 2022-03-10
Sista ansökningsdag 2022-05-23

Tillbaka till lediga jobb