Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Flödesbatterier är lämpliga för mellan- och storskalig energilagring i kombination med förnybara energikällor som sol och vind. Flödesbatterier kan göras billiga och miljövänliga genom att använda organiska redox-aktiva substanser. Syftet med projektet är att utveckla och karaktärisera nya hållbara organiska redox-aktiva substanser för flödesbatterier. Detta görs för att öka kapaciteten och prestandan hos flödesbatterier, samt för att minska kostnaden för stationär energilagring jämfört med dagens vanadin-baserade flödesbatterier och Li-jonsbatterier. Inom ramen för projektet kommer doktoranden syntetisera och karaktärisera (NMR, FT-IR etc) nya organiska redox-aktiva substanser vid Institutionen för kemi, KTH. Sökanden behöver därför ha en solid bakgrund inom organisk syntes. Redox-aktiva substanser kommer därefter karaktäriseras elektrokemiskt i såväl konventionella elektrokemiska celler som i RFB-uppställningar vid Institutionen för kemiteknik, KTH.

Handledning: Rakel Wreland Lindström (Professor, Department of Chemical Engineering, Division of Applied Electrochemistry), Amirreza Khataee (Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Division of Applied Electrochemistry) och Helena Lundberg (Assistant Professor, Department of Chemistry, Division of Organic Chemistry) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • gedigna kunskaper inom syntes och karaktärisering av organiska substanser

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

Meriterande kunskaper och erfarenheter

 • god kunskap om elektrokemi och elektroanalytiska karaktäriseringstekniker som cyclisk voltammetri, elektrokemisk impedansspektroskopi och battericyklingsprotokoll.
 • erfarenhet av arbete med batterier och i synnerhet redox flow-batterier
 • medvetenhet om mångfald och likabehandling

Personliga egenskaper

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-0738
Kontakt
 • Amirreza Khataee, khat@kth.se
 • Rakel Wreland Lindström, rakel2@kth.se
 • Helena Lundberg, hellundb@kth.se
Publicerat 2022-04-07
Sista ansökningsdag 2022-05-27
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb