Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Framtida elkraftsystem förväntas ha ett högt genomslag av förnybar energi, energilagring, producenter och konsumenter med elektriska bilar, smarta hem och hushållsapparater. När komplexiteten och sektorkoppling i energisystemet ökar, kommer frekvensen av oväntade händelser att öka samtidigt som svängmassan i systemet håller på att sjunka. Dessutom leder ökad digitalisering till att energisystemet i hög grad exponeras för cyberattacker. Säkerheten och resistens av energi-infrastrukturen är avgörande för ett välfungerande samhälle.

Målet för projektet REDISET är att identifiera sårbarheter och utveckla riskreducerande kriterier för systemdesign och resistens för olika kritiska händelser i ett starkt integrerat och sektor kopplat energisystem. Projektet undersöker säkerhet och motståndskraftighet från ett socio-tekniskt systemperspektiv för att förstå hur framtidens snabba tekniska utvecklingar bäst kan nyttjas.

Detta doktorandprojekt är en del av REDISET och siktar mot optimala strategier som inkluderar konsekvensanalyser både vad det gäller tillförlitlighet och klimat och miljö-frågor. Som doktorand kommer du vara med och utveckla beskrivningen av framtidens energisystem så väl som strategier för hur vi kan öka motståndskraften mot störningar och olika hot.

REDISET finansieras av Nordic Energy Research och Energimyndigheten och drivs i samarbete med tre TSOs (Statnett, Svenska kraftnät och Fingrid).

Handledning: Qianwen Xu och Patrik Hilber föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion, Skolan för elektroteknik och datavetenskap.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Arbete i ett nordiskt projekt med forskning som har betydelse på global nivå.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • magisterexamen i elektroteknik

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Till projektet söker vi en dig som kan analysera nordiska kraftsystem, använda avancerad styrning/AI/statistik och utföra konsekvensanalyser.

För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-1041
Kontakt
 • Qianwen Xu, Bitr. universitetslektor, qianwenx@kth.se
 • Patrik Hilber, universitetslektor, hilber@kth.se
 • Eleni Nylén, HR-administratör, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2022-04-29
Sista ansökningsdag 2022-08-08

Tillbaka till lediga jobb