Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Markexploatering.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar markexploatering inriktat mot teorier och metoder för förändring och skydd av markanvändning mot bakgrund av tekniska, juridiska, ekonomiska och politiska krav.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar planering och genomförande av alla moment inom undervisningen i kurser på grundnivå inom detta yrkesnära ämnesområde. Uppgifterna innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. I arbetsuppgifterna ingår handledning av examensarbeten på grundnivå. Undervisning i kurser inom ämnesområdet vid institutionens uppdragsutbildning kan komma att ingå. Även vissa administrativa uppgifter inom avdelningen kommer att ingå. Undervisningen sker på såväl svenska som engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde.
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-0907
Kontakt
 • Inga-Lill Söderberg, prefekt, +4687907406
 • Peter Ekbäck, avdelningschef, +4687907357
Publicerat 2022-04-27
Sista ansökningsdag 2022-05-25
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb