Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Medicinsk Teknologi

Vi söker en motiverad person med stort intresse för medicinteknisk utveckling och forskning, som vill arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på KTH och KI, med nära anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset. Doktorandtjänsten utlyses inom det gemensamma KI-KTH doktorsprogrammet Medicinsk Teknologi, vilket innebär att doktoranden blir antagen till forskarutbildning vid båda universiteten och sedan har möjlighet att ansöka om en gemensam doktorsexamen (joint degree). Doktorandens hemuniversitet och huvudsakliga arbetsplats blir KTH - Institutionen för medicinteknik och hälsosystem.

Vi bedriver forskning om biomekanisk avbildning och modellering för att förbättra diagnosticering och behandling samt förebygga olika typer av skador och sjukdomar. Det här projektet syftar till att utveckla nya avbildnings- och modelleringstekniker för att förbättra patientsäkerheten för både barnet och kvinnan vid förlossningar med sugklocka. Det finns belägg för att kvinnan har högre risk för skada på bäckenbotten om sugklocka används. Risken för barnet är låg, men är beroende av hur svår själva förlossningen med sugklockan blir. Fall av hjärnskada på barnet förekommer upp till ca 2 %. Det behövs därför mer kunskap om hur sugklockan kan användas på ett säkert sätt samt tillförlitliga metoder för att utvärdera användandet av sugklocka vid förlossningar. Som del av projektet kommer vi bland annat att utveckla metoder för att studera eventuell påverkan på barnets hjärna och ultraljudselastografi för att förbättra bedömningen av skador på moderns bäckenbotten-muskulatur efter en förlossning med sugklocka. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Professor Matilda Larsson (KTH), Docent Gunilla Ajne (KI), PhD Lotta Herling (KI) och Lektor Xiaogai Li (KTH). 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Hjälp med att flytta och installera sig i Sverige och på KTH.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-0938
Kontakt
 • Matilda Larsson, Professor, E-mail matil@kth.se
 • Sandra Nylén, HR-handläggare, sandgn@kth.se, 087904492
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-06-02
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb