Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bro- och stålbyggnad

Broar och andra konstruktioner inom transportinfrastrukturen bryts ned över tid på grund av miljöpåverkan och upprepad belastning. Uppskattning av det fysiska tillståndet är svårt och behäftat med stora osäkerheter. Kontinuerlig övervakning med trådlösa sensorer (Sakernas Internet – IoT) kan nyttjas för att minska osäkerheterna och utgöra ett tillförlitligt stöd för beslut om underhållsåtgärder.

Doktorandprojektet kommer att inriktas mot nedbrytningsmodellering av broar och uppskattning av den återstående livslängden. Det inbegriper vanligtvis komplexa fysikaliska modeller av materialegenskaper och beteende. Syftet med projektet är att utveckla datadrivna modeller som kan uppdateras med information från t.ex. inspektioner, provning och expertutlåtanden. Avsikten med projektet är att utnyttja de senaste rönen inom maskininlärning för att möjliggöra monitorering och tillförlitlig livslängdsbedömning av konstruktioner, genom utveckling av algoritmer för nedbrytningsmodeller.

Doktoranden kommer att anställas på avdelningen för Bro- och Stålbyggnad. Projektet kommer att drivas i samarbete med avdelningen för Nätverk och Systemteknik.

Handledning: John Leander föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Avdelningen för Bro- och Stålbyggnad har flera pågående mätningar med tillgång till realtidsdata från broar under trafik.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha en examen inom datateknik eller motsvarande med dokumenterade kunskaper inom matematik, sannolikhetslära och maskininlärning. Intresse och erfarenhet av tillämpningar inom anläggningskonstruktioner är meriterande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-1064
Kontakt
 • John Leander, universitetslektor, john.leander@byv.kth.se
 • Raid Karoumi, avdelningschef, raid.karoumi@byv.kth.se
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-06-30

Tillbaka till lediga jobb