Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro-och systemteknik

Med utvecklingen av dator- och kommunikationsteknologier och framväxande datadrivna applikationer, t.ex. IoT-baserade intelligenta system, sociala nätverksanalyser och fordonsnätverk, ökar datavolymen för olika inlärningssystem explosivt tillsammans med antalet involverande datornoder. Sålunda har storskalig distribuerad maskininlärning (t.ex. federerad inlärning och multiplikatormetoder med alternerande riktningar (ADMM)) varit genomgående i våra samhällen och industrier. Den praktiska prestandan för DML begränsas dock ofta av olika flaskhalsar och är fortfarande långt ifrån teoretiska övre gränser. Därför kommer detta projekt att utveckla effektiva algoritmer och scheman för att uppnå tillförlitlig, säker och lågkomplex storskalig DML. En nyckelstrategi är att utnyttja nätverks- och kanalkodningsscheman. Teoretisk analys kommer att utföras med hjälp av lärande och kommunikationsverktyg (t.ex. grafmodell, kodnings- och informationsteori, optimering). Resultatet kommer också att verifieras genom simuleringar med sanna data.

Du kommer att bli anställd vid avdelningen för teknisk informationsvetenskap, EECS-skolan. Du har möjligheter att ta avancerade doktorandkurser för att förbättra din kunskapsbakgrund. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Du kommer att ha möjligheter att arbeta med banbrytande informations- och datavetenskap och ingenjörskonst.

Handledning: Ming Xiao föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågeställningar, särskilt med matematiska verktyg. 
 • självständigt skriva forskningsartiklar på engelska.

Sökande ska ha kunskaper inom maskininlärning/datavetenskap och i relaterad matematisk analys (för maskininlärning). Kunskaper i informationsteori, kodningsteori är att meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-1095
Kontakt
 • Ming Xiao, Associate Professor, mingx@kth.se
 • Anna Mård, HR Handläggare, amard@kth.se
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-09-15

Tillbaka till lediga jobb