Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Integrerade fotoniska kretsar baserade på nanomekanik och 2D material

Integrerad fotonik utvecklas med stormsteg och tvådimensionella (2D) material har visat sig kunna tillföra nya optiska och mekaniska funktioner på mikro- och nanoskala. Fotonik byggd i kisel tillför prestanda och skalbarhet, men den begränsade integrationsnivå som hittills uppnåtts är lång ifrån den fulla potentialen. En flaskhals är den stora effektförbrukningen hos de aktiva komponenterna. Genom att nyttja mekanik på nanoskala utvecklar vi komponenter som tillför nya funktioner och minskar effektförbrukning i integrerade fotoniska kretsar. Experimentellt arbete kommer att bedrivas i KTH:s renrum i Stockholm (Kista och Alba Nova) och i karakteriseringslabb på KTH Campus. Projektet engagerar flera doktorander vid avdelningen och bedrivs i nära samarbete med högprofilerade industripartner och andra forskargrupper inom och utanför KTH.
Finansiering kommer från EU’s Horizion Europe program och från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Kristinn B. Gylfason och Frank Niklaus föreslås handleda doktoranderna. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Institutionen för mikro- och nanosystem är en ledande forskargrupp inom mikro-och nanoteknik och som doktorand ingår du i en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av > 40 medlemmar med olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • visa utmärkta akademiska meriter och 
 • behärska engelska i både tal och skrift på ett utmärkt sätt då det krävs i arbetet .

Den framgångsrika sökanden förväntas ha en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, elektroteknik, fotonik, materialvetenskap, maskinteknik, eller motsvarande examen från ett större universitet.

En specialisering inom mikro- och nanosystem eller fotonik är en tillgång.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 September 2022 eller vid överenskommelse av senare tillträde.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-1121
Kontakt
 • Kristinn Björgvin Gylfason Universitetslektor, gylfason@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2022-05-12
Sista ansökningsdag 2022-06-09

Tillbaka till lediga jobb