Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

I många informationsbearbetningssystem men även maskininlärningsalgoritmer måste systemdesignern hantera ett distribuerade beslutsfattande problem.
När fullständig information inte finns tillgänglig överallt måste beslut fattas enbart baserade på lokalt tillgänglig information samt med ett gemensamt mål i fokus. Sådana beslutsfattnings-relaterade problem har icke-klassisk informationsstruktur och anses vara notorisk svårlösta då en generell optimal designmetod saknas. Nyligen har konceptet koordinationskodning uppstått inom informationsteorin. I grund och botten beskriver detta vilka statistiska relationer som kan uppnås med hjälp kommunikation. Initiala resultat visar att detta koncept kan användas för att härleda fundamentala begränsningar för distribuerade beslutsfattande system. Detta nya tillvägagångssätt kommer leda till nya grundläggande insikter samt eventuella lösningar på fundamentala och långtgående olösta problem. Dessutom kommer det undersökas hur dessa resultat kan utnyttjas för att bättre förstå och förbättra maskininlärningsalgoritmer.
Forskningsprojekt utförs vid avdelningen för teknisk informationsvetenskap vid KTH. Avdelningen består av 12 lärare och ca 35 doktorander vilka bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete, kvalitetsresultat samt till en trevlig och öppen miljö. För info: https://www.kth.se/ise

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Tobias Oechtering and Dr. Maël Le Treust

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den valda sökanden har en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser och tidskrifter.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

KontaktuppgifterKTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgiftersektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten. 

Din individuella uppsats om Witsenhausen counterexample: https://people.kth.se//Witsenhausen.pdf

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-2063
Kontakt
 • Tobias Oechtering Professor, oech@kth.se
Publicerat 2022-09-08
Sista ansökningsdag 2022-11-04

Tillbaka till lediga jobb