Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk mekanik

Inom forskargruppen inom biomedicinsk strömningsteknik verksam på Institutionen för Teknisk Mekanik fokuserar vi på strömningsfenomen kopplat till blodströmning, proppbildning, blödning i artificiella komponenter (te.x. blodpumpar, kanyler) samt uppkomst av ateroskleros i patientrelevanta geometrier. Det tvärvetenskapliga arbete som utförs inom gruppen är både numeriskt och experimentellt och utförs i nära samarbete med klinik.

Vi har nu möjlighet att utöka vår forskargrupp med ytterligare en doktorand med bakgrund i teknisk fysik, tillämpad matematik eller maskinteknik. Vi söker en doktorand som har stort intresse i tvärvetenskapligt (strömningsmekanik och medicinteknik) arbete, där fokus är inriktad på att förstå orsak och verkan av proppbildning i artificiella komponenter och i våra blodkärl genom numeriska strömningsberäkningar.

Projektets forskningsfrågor har stark förankring i den kliniska tillämpningen och finansieras av European Research Council (ERC). Projektet kommer att utföras i samarbete med handledare och medlemmar i forskningsgruppen som har både ingenjörs- och medicinsk bakgrund. Arbetet innehåller även samverkan med andra forskare, både nationellt och internationellt verksamma.

Handledning: Professor Lisa Prahl Wittberg kommer att handleda doktoranden.

Vi erbjuder

 • Möjlighet att få arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp i nära samarbete med klinisk verksamhet och forskning.
 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker kvalificerade kandidater som innehar en cilvilingenjörsexamen eller motsvarande inom ämnesområde relevant för projektet.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • Färdigheter i att kommunicera och skriva vetenskaplig och teknisk engelska
 • Erfarenhet med strömningssimuleringar och användandet/programmering i python är starkt meriterande

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2022-1398
Kontakt
 • Lisa Prahl Wittberg, prahl@kth.se
Publicerat 2022-09-08
Sista ansökningsdag 2022-09-29

Tillbaka till lediga jobb