Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemiteknik

Den senaste IPCC-rapporten belyser behovet av CO2-avskiljning och -lagring (CCS) för att nå målet för Parisavtalet. Sverige har till exempel förbundit sig att nå verkligt nollutsläpp av växthusgaser till 2045 och uppnå negativa utsläpp åren efter. Därför finns det ett behov av CO2-avskiljningsenheter som bör sättas in i stor skala.

Faktum är att CO2-avskiljningsenheter är baserade på en etablerad teknik för att hantera syngas i sluten krets vid högt tryck. Tillämpningen på rökgas är ganska annorlunda. Faktum är att den senaste CCS-en använder MEA-lösningsmedel och kostar >1 TWh/MT CO2 som fångas upp, leder till föroreningsrisker och bryter ned snabbt/hög kemikalieanvändning. Nya livscykelanalyser har visat att den totala kostnaden för MEA-CCS är nära att ta bort fördelarna.

I det sammanhanget kommer vi att skapa en funktionell kolloid med en (immobiliserad) enzymkatalysator för CCS. Målet är att halva energifotavtrycket jämfört med MEA och kommer att vara resistenta och utsläppsfria – därmed verkligen hållbart. Projektet fokuserar på att testa detta nya material, göra en global modell. Arbete ska ske tillsammans med DTU i Köpenhamn där doktoranden ska vistats och ta fram en detaljkinetisk och termodynamisk modell för CO2-avskiljning. Denna modell kommer att använda äkta Michaelis-Menten-kinetik och vi kommer att följa proceduren som skapats vid DTU i tidigare projekt för att få betydande data och kvalitetsanpassning. Vi kommer att använda de experimentella data som erhållits vid KTH och komplettera med dedikerade experiment vid DTU. Vapor-Liquid Equilibrium-data kommer att modelleras med hjälp av avancerade tillståndsekvationer.

Handledning: Christophe Duwig föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • bakgrund i kemiteknik eller motsvarande
 • erfarenhet med experimentell arbete eller mätningar
 • erfarenhet med modellering, tex med ASPEN, MatLab.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-1856
Kontakt
 • Christophe Duwig, duwig@kth.se
Publicerat 2022-09-08
Sista ansökningsdag 2022-10-14
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb