Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Avdelningen för Mikro och Nanosystem vid KTH utlyser en eller flera doktorandtjänster. Vi söker kandidater som har en önskan att bedriva spetsforskning inom områdena fotoniska MEMS, och/eller NEMS (nanostrukturer) reläer för elektroniska applikationer. Din uppgift är att ta fram nästa generations MEMS/ NEMS-enheter med väsentligt förbättrade eller helt nya funktioner. Detta kommer att ske inom samarbetsprojekt med flera internationella partner i EU. Som doktorand inom MEMS och NEMS kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av medlemmar med varierande professionell och kulturell bakgrund.
Alla projekt involverar både teoretiska och experimentella uppgifter samt samarbete med andra vetenskapliga discipliner. Experimentellt arbete kommer att bedrivas i KTH:s renrum i Stockholm- Kista och i KTH:s laserlab. Projekten engagerar flera doktorander vid avdelningen och handleds av minst två seniora forskare. Projekten bedrivs i nära samarbete med industriella partners och andra europeiska universitet.

Avdelningen för Mikro och Nanosystem vid KTH är en av de ledande forskningsgrupperna i Europa. Den består av över 40 forskare och doktorander. Forskningen innefattar både tillämpad och mer grundläggande arbete med MEMS‐ och NEMS-komponenter. En stor del av forskningen sker i nära samarbete med svensk och europeisk industri. Mer information om avdelningen för mikro- och nanosystem finns på https://www.kth.se/is/mst/research/.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Prof. Frank Niklaus

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Institutionen för mikro- och nanosystem är en ledande forskargrupp inom mikro- och nanoteknik och som doktorand ingår du i en tvärvetenskapligt forskargrupp som består av > 40 medlemmar med olika yrkesmässiga och kulturella bakgrunder.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

De framgångsrika kandidaterna förväntas ha en civilingenjör examen i teknisk fysik, elektroteknik, biokemi, materialvetenskap, photonik, maskinteknik, eller motsvarande examen från ett större universitet. En specialisering i mikro- och nanosystem är meriterande.     

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-2125
Kontakt
 • Professor Frank Niklaus, frank@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2022-09-08
Sista ansökningsdag 2022-09-30

Tillbaka till lediga jobb