Skolan för teknikvetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Strömningsmekanik

Målet med detta projekt är att använda beräkningsvätskedynamik (CFD)- metoder och experiment för analys av turbulenta flöden i stadsmiljöer. För detta ändamål kommer spektrala metoder av hög ordning att användas för att utföra både vällösta simuleringar med stor virvel och direkta numeriska simuleringar, för att bedöma påverkan av geometrin och inflödesförhållandena på fysiken och föroreningskoncentrationen i staden. Vi är också intresserade av att använda djupinlärningsmetoder för icke-intrusiv avkänning, för att skapa detaljerade kartor över hastighet och föroreningskoncentration i staden från sparsamma mätningar.

Doktoranden får tillgång till superdatorfaciliteterna i multi-peta-skala som finns på KTH, i samarbete med Swedish e-Science Research Centre (SeRC, www.e-science.se) och kommer att bli en del av den utmärkta forskningsmiljön FLOW (www.flow.kth.se). Detta projekt är en del av ett EU-doktorandnätverk, så forskningsvistelser kommer att planeras med andra partners, inklusive Polytechnic University of Madrid, Barcelona Supercomputing Center, Université Libre de Brussels, University of Bristol och ett antal industriella partners.

Handledning: Doktoranderna kommer att handledas av Ricardo Vinuesa, Hossein Azizpour och Fariya Sharmeen.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Forskaren kommer att bli en del av VinuesaLab-forskargruppen (www.vinuesalab.com), där han/hon kommer att ha möjlighet att interagera med flera relaterade projekt som handlar om storskaliga turbulenssimuleringar, djupinlärning och experiment.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Doktoranderna kan vara av vilken nationalitet som helst och måste följa följande rörlighetsregel: De får inte ha bott eller utövat sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc) i Sverige i mer än 12 månader under de senaste 36 månaderna omedelbart före rekryteringsdatum.

En lämplig bakgrund för denna tjänst är en magisterexamen i datavetenskap, fysik, matematik eller mekanik med inriktning mot strömningsmekanik, beräkningsmetoder och/eller tillämpad matematik.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2022-1415
Kontakt
 • Ricardo Vinuesa, universitetslektor, rvinuesa@mech.kth.se
 • Hossein Azizpour, universitetslektor, azizpour@kth.se
 • Fariya Sharmeen, universitetslektor, sharmeen@kth.se
Publicerat 2022-09-08
Sista ansökningsdag 2022-10-17
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb