Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Ämnesområde

Arkitekturteknik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet arkitekturteknik fördjupar förhållandet mellan arkitektur och teknik, med ett specifikt fokus på hållbarhet och arkitektonisk gestaltning. Det vidareutvecklar förståelsen för konstruktion, material och hållbarhet i relation till de digitala verktygens och de interdisciplinära metodernas betydelse för arkitektonisk gestaltning och produktion. Inom ämnet utvecklas även nya metoder och teorier i undervisningen av hållbarhet och teknik till blivande arkitekter.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser medverkan i forskning och undervisning inom ämnesområdet på grundnivå och avancerad nivå i arkitektutbildningen samt handledning och undervisning på forskarnivå. Förutom praktisk undervisning innebär detta bland annat examinator- och kursansvar samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Både inom forskning och undervisning kan anställningen innefatta administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Lektorn förväntas utveckla en stark pedagogisk profil för undervisningen av hållbarhet och arkitekturteknik till blivande arkitekter, och bygga upp forskning med praktikbaserade forskningsmetoder. Lektorn kommer ges möjlighet att integrerat med sin forskning utveckla och testa nya undervisningsmodeller och på så sätt bidra till det växande internationella forskningsfältet inom ämnet. Lektorn förväntas vidare självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, genom forskningsansökningar och med stöd av externa medel, samt att leda och utveckla forskning såväl inom ämnesområdet som i samarbete med övriga forskningsinriktningar inom institutionen och vidare på KTH.

Till forskningsområdet och arkitekturteknikämnet är knutet en avancerad verkstadmiljö och lab. Lektorn förväntas bidra till utvecklingen av denna miljö i nära dialog med kolleger, studenter, andra institutioner på KTH och i samverkan med arkitekturprofessionen.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, vilket inkluderar erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom arkitekturutbildning samt förmåga att koppla forskning till undervisning och därigenom utveckla ämnet.
 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, vilket inkluderar dokumenterad erfarenhet av praktikbaserad forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, samt erfarenhet av och dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering självständigt och/eller i samarbete.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • skicklighet inom, samt dokumenterad erfarenhet av gestaltande verksamhet visad genom exempelvis publicering, deltagande i utställningar eller andra publika presentationer.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forsknings och utvecklingsarbete.
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilket ingår kunskap om mångfalds- och lika behandlingsfrågor, med fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet.
 • samarbetsförmåga. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2022-0134
Kontakt
 • Katja Grillner, Professor, +4687908549
 • Margaux Calissendorff, HR, ABElarartillsattningar@abe.kth.se
Publicerat 2023-04-05
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb