Skolan för industriell teknik och management vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Svenska som främmande språk med teknisk inriktning.

Ämnesbeskrivning

Kurser i svenska som främmande språk med teknisk inriktning fokuserar på de språk- och kommunikationsfärdigheter som ingenjörer och arkitekter behöver i sina professioner.

Arbetsuppgifter

Adjunkten förväntas bedriva undervisning och kursutveckling inom svenska som främmande språk med teknisk inriktning från A1- till C1-nivå. En betydande del av adjunktens undervisningsarbete kommer att ske via digitala lärplattformar. I kursprogrammet ingår, förutom terminskurser, intensiva sommarkurser och kurser för doktorander och anställda. Kvällsundervisning förekommer. Adjunkten förväntas ha en aktiv roll i enhetens pedagogiska utveckling. Andra arbetsuppgifter kan förekomma, t.ex. att handleda studenter i KTH:s centrum för akademiskt skrivande.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • skicklighet avseende utvecklingsarbete av relevans för anställningens innehåll.
 • administrativ skicklighet och skicklighet i att använda e-lärandetekniker.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • högskolepedagogisk utbildning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2022-1714
Kontakt
 • Ida Pinho, Pinho@kth.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-02

Tillbaka till lediga jobb