Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) inbjuder ansökningar till två doktorandtjänster inom datavetenskap. ScaLab (Scalable Parallel System Laboratory) ligger på huvudcampus i Stockholm. ScaLab fokuserar på att designa och optimera algoritmer, programvara för datorsystem och arkitektur för att förbättra skalbarheten hos storskaliga parallella datorsystem, inklusive högpresterande datorer och datacenter. Doktoranderna kommer att arbeta i en diversifierad forskargrupp med nära samverkan med andra forskargrupper i Sverige, Europa och USA.
Doktoranderna kommer att arbeta med mjukvaruekosystemet för konvergerade högpresterande datorer och molnberäkningssystem. I synnerhet kommer systemarkitekturen att bestå av flera heterogena noder utrustade med flerkärniga processorer, acceleratorer som GPU: er, olika minnen som HBM och NVM, och disaggregerat minne och lagring. Doktoranderna kommer att ha möjligheter att forska om att designa och utveckla open source-mellanvarulösningar för att integreras i Kubernetes plugins, MPI, systemprogramvara och bibliotek, för att förbättra skalbarheten och effektiviteten hos storskaliga applikationer inom vetenskap, maskininlärning och dataanalys. Doktoranderna kommer också att ha möjligheter att utveckla avancerade karakteriserings- och optimeringstekniker på systemnivå för heterogena datorsystem. Doktoranden kommer att samarbeta med flera ledande forskargrupper inom projektet, bygga internationellt samarbete och utveckla forsknings- och projektledningsförmåga. Forskningen bedrivs inom EU:s horisontprojekt OpenCUBE och IO-SEA.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Associate Professor Stefano Markidis and Assistant Professor Ivy Peng. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vald kandidat ska kunna hantera C- och C++-programmering. 

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, 
 • visa tidigare erfarenhet av parallell beräkning, såsom MPI, pthreads, OpenMP och GPU:er, och vara bekant med HPC- eller molnmiljöer, 
 • visa tidigare erfarenhet av att utveckla programvara i Linux-kärnmoduler, Kubernetes, filsystem eller minneshantering och
 • visa förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö och samarbeta med olika kollegor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2022-2696
Kontakt
 • Associate Professor Stefano Markidis, markidis@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2022-12-08
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb