Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Vi söker en doktorand som är intresserad av att vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens automatiserade trafiksystem. Introduceringen av självkörande fordon sker gradvis.  Huruvida infrastrukturen är redo för att på ett säkert och effektivt sätt ”hantera” övergångsperioden där fordon med olika automatiseringsnivåer och förmågor kommer dela vägutrymmet med konventionella fordon och aktiva trafikslag är fortfarande oklart. Automatiserade fordon kan också ge upphov till nya delade mobilitetstjänster som dessutom kan bidra till ett effektivare transportsystem, men villkoren för att uppnå dessa effekter är ännu okända. Projektet kommer att vidareutveckla simuleringsmodeller som kan ge svar på dessa frågor, och undersöka hur automatiserade och konventionella trafikslag kan kombineras och integreras för att skapa ett effektivt och robust trafiksystem.

Handledning: Erik Jenelius, universitetslektor föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökande bör ha en masterexamen (eller motsvarande) inom ett område som är relevant för forskningen, såsom datavetenskap, transportvetenskap, teknisk fysik, hållbar stadsplanering och –utformning. Kunskap inom programmering (C++, Python, git), databashantering behövs. Kunskap inom trafikplanering, transportmodellering, machine learning är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Projektet finansieras av Trafikverket. Tjänsten kan omfatta säkerhetskänsliga arbetsuppgifter. För att bli behörig att arbeta i projektet behöver du därför klara en säkerhetsprövning hos Säkerhetspolisen.

Målexamen: licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-2766
Kontakt
 • Erik Jenelius, avdelningschef, e-post:erik.jenelius@abe.kth.se
 • Wilco Burghout, forskare, e-post:wilco.burghout@abe.kth.se
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2022-12-15
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb