Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi
Vi söker en doktorand för att utveckla och tillämpa multiplexad immunofärgning för att bygga högdimensionella proteinkartor av mänskliga vävnader. Projektet fokuserar specifikt på molekylära och spatial analyser av mänskliga prover och vävnader för att identifiera patofysiologiska mekanismer vid Parkinsons sjukdom. Arbetet kan innebära t.ex. beredning och snitt av vävnadsprov, antikroppsbaserade analyser, hög-multiplexad immunofärgning, mikroskopi, bildanalys och statistik.

I detta projekt kommer du att lära dig, kombinera och tillämpa state-of-the-art verktyg inom proteomik och spatial omics för att bidra till utvecklingen av biomarkörer i neurodegenerativa sjukdomar. Du kommer att samarbeta med andra forskargrupper som utvecklar kompletterande spatial omics metoder (in situ-sekvensering, masspektrometri-baserad metabolomics), och maskininlärningsmetoder för att modellera spatial multi-omics-data. Startdatumet är öppet, men idealt skulle vi vilja att du börjar så fort som möjligt. Placeringen för denna doktorandtjänst kommer att ske vid Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se), ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning.

Handledning: Prof. Emma Lundberg (KTH & Standord) och Dr. Burcu Ayoglu (KTH) föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En doktorandtjänst som ger dig en unik möjlighet att starta en karriär inom det snabbt växande forskningsfältet "spatial omics" i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  En lämplig bakgrund för projektät är att du har en masterexamen t.ex. inom Biomedicin, Molekylär Livsvetenskap, Neurobiologi eller liknande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • utmärkt kommunikationsförmåga på engelska då det krävs för studierna
 • Tidigare laboratorieerfarenhet av de tekniker som anges under Projektbeskrivning, särskilt immunfluorescens mikroskopi, är meriterande, liksom programmeringskunskaper. Ett relevant examensarbete erfarenhet t.e.x inom neurovetenskap, omics, immunologi eller liknande är särskilt meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-2442
Kontakt
 • Emma Käller Lundberg, emma.lundberg@scilifelab.se
 • Burcu Ayoglu, burcu.ayoglu@scilifelab.se
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2022-12-12

Tillbaka till lediga jobb