Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att delta i arbetet med att utveckla metoderna miljömässig livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA), sociala livscykelanalys (Social Life Cycle Assessment, S-LCA) och integrerad hållbarhetsanalys (Life Cycle Sustainability Assessment, LSCA). Utvecklingen sker inom ramen för en fallstudie på landbaserad vindkraft. LSCA bygger här på en kombination av LCA och S-LCA. Syftet med LCSA är att ha ett mer holistiskt perspektiv på hållbarhet, exempelvis i enlighet med inriktningen i de Globala Hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDGs). Livscykelperspektivet syftar till att täcka hela livscykeln för en produkt eller tjänst, från råvaruutvinning till skrotning/avfall. Metoderna är i olika stadier av utveckling, där S-LCA och LCSA anses vara mindre utvecklade. Ytterligare forskning behövs därför för att utveckla och förbättra dem.

Arbetet innebär att genomföra utvärderingar av olika vindkraftsanläggningar i databaser med miljödata och social data. Vi kommer att använda oss av programvaran Open LCA, databasen Ecoinvent för miljödata och SOCA, en överbryggningsmodul som bygger på den sociala databasen PSILCA. Utöver utvärderingar i befintliga databaser kommer vi att undersöka hur man bättre kan utvärdera biologisk mångfald, som av vissa anses vara bristfälligt hanterad inom livscykelanalysen.  Ytterligare fördjupning kommer att göras kring frågan om den snabba teknikutvecklingen inom vindkraft. Vilka nya tekniklösningar är på gång, och hur kan dessa ändra den miljömässiga och sociala påverkan på samhället från vindkraft?

En ytterligare aspekt för fördjupning är frågan om social påverkan i användningsfasen. Denna fas av livscykeln täcks bara mycket begränsat inom S-LCA idag. Här kommer vi att försöka utveckla metoder för användaraspekter i S-LCA och vidare i den sammanhållna hållbarhetsutvärderingen med LCSA.

Forskningen bedrivs inom ett projekt finansierat av Energimyndigheten, med löptid 2022-2024. I tjänsten ingår även upp till 20 % undervisning

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Kunskaper inom livscykelanalys (LCA, S-LCA, LCSA)
 • God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska då det är väsentligt för ditt dagliga arbete

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Kunskap om och förståelse för hållbar utveckling, inklusive social hållbarhet
 • Kunskaper inom social livscykelanalys
 • Kunskaper om programvara och databaser för miljömässiga och sociala livscykelanalyser
 • Kunskaper om vindkraftsteknologi
 • Kunskaper om utvärdering av biologisk mångfald
 • Utmärkt förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska då det är väsentligt för ditt dagliga arbete
 • Det är även meriterande om du har ett engagemang för hållbar utveckling och en medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Som person är du självständig och har god initiativförmåga. Arbetet fordrar även samarbetsförmåga, vetenskaplig skicklighet och noggrannhet. Vi ser gärna att du har en god pedagogisk förmåga då undervisning ingår i tjänsten. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla: 

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. 

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-09 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2022-2900
Kontakt
 • Elisabeth Ekener, elisabeth.ekener@abe.kth.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-20
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb