Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Ämnesområde

Hälsosystemvetenskap med inriktning mot inbyggda system.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är tvärvetenskapligt och utvecklar teori och metodik för att utveckla system och processer som främjar hälsa och välmående hos patienter, medborgare och vårdanställda. Ansatsen är verklighetsnära och proaktiv och avser att integrera och förändra komplexa hälso- och sjukvårdsorganisationer baserat på ingenjörsmetodik. Metodologiskt inkluderas kvantitativa och kvalitativa metoder hämtade från teknikvetenskap, innovationsforskning, samhällsvetenskap, designvetenskap och styrning. Inriktningen innebär ett fokus på mobila tekniker som samlar, bearbetar, analyserar och återkopplar data och insikter om hälsoparametrar på personer och patienter.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften avser undervisning inom ämnesområdet vilket innebär att adjunkten förväntas ta kursansvar för kurser inom exempelvis inbyggda system, sensorteknik, trådlösa system, ellära, elektronik, digitalteknik och relaterade projektkurser med tillämpning inom hälsoområdet.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området, vilket inkluderar utveckling av inbyggda sensorsystem/produkter baserade på mikrokontroller.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll, vilket inkluderar erfarenhet av att arbeta med analog elektronik och/eller radioelektronik, inkluderande simulering (SPICE el. motsvarande) av sådana kretsar.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • minst 4 års yrkeserfarenhet utanför högskolan.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning.
 • administrativ skicklighet.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-0622
Kontakt
 • Sebastiaan Meijer, prefekt, +4687908071,smeijer@kth.se
 • Anders Cajander, avdelningschef, +4687909791,cajander@kth.se
Publicerat 2023-05-02
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tillbaka till lediga jobb