Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/SEED vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Planerings- och beslutsanalys, specialisering Strategier för hållbar utveckling

Inom Belmont Forums program Systems of Sustainable Consumption and Production har Formas beviljat projektet ”Samskapande hållbar omställning av försörjningskedjor av livsmedel genom kooperativa affärsmodeller och styrning”. Projektet har ett transdisciplinärt arbetssätt och kunskap samproduceras mellan forskare och intressenter i projektet. Projektet leds från Karlsruhe Tekniska Universitet, och i projektgruppen ingår även forskarteam från Thailand, Turkiet, Taiwan och USA. Den svenska delen av projektet ligger på KTH, och fokuserar på en fallstudie om hur värdekedjor i Sörmland kan bli mer hållbara genom de pågående initiativen kring Ekodistrikt Sörmland, Södertälje kommuns måltidskoncept Diet for a Green Planet, och Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi. En framgångsrik kandidat till tjänsten ska ha viss förförståelse för kontexten, och ha kunskap om både lantbruks- och livsmedelssektorn i regionen, samt att kunna kommunicera och dokumentera på svenska. Doktoranden kommer vara den huvudsakliga forskaren i fallstudien och alltså samla in data, samordna kontakter med intressenter som deltar i forskningen, genomföra intervjuer och workshops och andra typer av möten. Doktoranden kommer också att delta i relevanta projektmöten och få tillgång till en bred och internationell forskargrupp. I tjänsten ingår institutionstjänstgöring upp till 20%. 

Handledning: Rebecka Milestad föreslås handleda doktoranden. Vid antagning tillkommer minst en ytterligare handledare. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tjänsten är även öppen för dig som planerar att ta ut din examen på avancerad nivå under våren 2023.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • kunna använda svenska som arbetsspråk
 • kunna använda för projektet relevanta vetenskapliga metoder och litteraturfält

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Under hösten 2023. Senast 1 jan 2024
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-1171
Kontakt
 • Rebecka Milestad, 08-7908825
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb