Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Biologisk fysik

Vi söker en doktorand för att utveckla nya metoder för att beskriva, hantera och organisera molekylära data, speciellt för molekylära simuleringar. Avdelningen för biofysik vid Science for Life Laboratory är internationellt ledande inom tekniker både för att simulera proteiner med molekyldynamik (GROMACS) och t.ex. rekonstruera struktur från kryo-elektronmikroskopi (RELION). Stora delar av modern forskning baseras på omfattande simuleringar, men vi saknar fortfarande metoder för effektivt kunna lagra, föra över och visualisera sådana data, och inte minst beskriva data på sätt som gör det möjligt att använda maskininlärning och liknande metoder för att automatiskt kunna jämföra molekyldata. Målet med det här projektet är att utveckla och implementera sådana metoder i några av världens mest använda datorprogram, att bygga gemensamma databaser för att dela och byta molekyldata, samt använda dem för jämförande studier av proteiner.

Handledning: Professor Erik Lindahl föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Forskning i en tvärvetenskaplig internationellt ledande grupp vid Science for Life Laboratory med deltagande i ett antal strategiska forskningsområden och ett starkt EU-nätverk som utvecklar några av områdets mest använda beräkningsverktyg.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande måste ha en grundexamen på mastersnivå inom fysik, kemi eller närliggande områden, med starka akademiska meriter.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Tjänsten kräver goda kunskaper inom programmering (helst modern C++ & Python), liksom kunskap inom statistik.
 • Erfarenhet av biologiska system och teoretiska metoder för att studera dem är meriterande, liksom kunskap inom statistisk mekanik.
 • Arbetet kräver mycket goda kunskaper i skriven och talad engelska, samt förmåga att arbeta gemensamt i en stor blandad internationell forskargrupp.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-0709
Kontakt
 • Professor Erik Lindahl, erik.lindahl@scilifelab.se
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-19

Tillbaka till lediga jobb