Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Multi-cellulära organismer är uppvisar en på flera sätt anmärkningsvärd komplexitet. Trots att det mesta av DNA är är identiskt i de milljarder av celler som finns i människokroppen, uppvisar cellerna en bred diversitet både i morfologi och molekylära sammansättning. I dagsläget utvecklas nya generationer av tekniker för att uppmäta genom, transkriptom, proteom och metabolom, både i vävnad och enskillda celler. Men för att verkligen utnytja dessa mättekniker behöver vi avancerade datorbaserade meyjoder för att analysera data. Förstålsen av relevanta medicinska frågeställningar måste det gå hand i hand med utvecklandet av maskininlärningsalgoritmer.

I det här projektet är det om att utnyttja maskininlärning för att tolka proteomikdata. Vi kommer utnytja djupinlärnings metoder för projektet. Projektet drivs i samarbete med ett maskininlärnings lab, ett mass spektrometri lab och ett strukturprediktionslabb. Detta är en tidsbegränsad position på fyra år. För att vara sökande, måste du söka och bli godkänd som doktorand på KTH. Startdatumet är öpppet, men idealt skulle vi vilja att du börjar så fort som möjligt.

Forskarutbildningsämne: Bioteknik

Handledning: Lukas Käll  föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Programmeringskunskap och kunskap i Engelska krävs. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

En lämplig bakgrund för projektet är att du har en masterexamen i Datorteknik, Fysik, Statistik eller någon annan utbildning med en omfattande kvantitativ komponent.. Kunskap om biologi och beräkningsbiologi är meriterande.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
 • Eventuella länkar till källkodsrepositories som du varit med om att utveckla.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-0956
Kontakt
 • Lukas Käll, +4687909852
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-01

Tillbaka till lediga jobb