Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållbara byggnader

Detta forskningsprojekt syftar till att realisera snabbare än realtid (simuleringstid mindre än fysisk flödestid) och högupplöst simulering av vätskeflöde i tekniska tillämpningar, med inomhusklimat som pilot. Det förväntade resultatet av detta projekt är en statisk CNN för superupplösning för att uppnå snabb förutsägelse av steady-state inomhusluftflöde, en hybrid RCNN för superupplösning för att uppnå snabbare än realtidsförutsägelse av transient inomhusluftflöde och standarder för lågupplösta indata genom numerisk simulering och experimentella data. Förutom simuleringar av inomhusflöden skulle detta projekt öppna ett brett spektrum av tillämpningar inom beräkningsbaserad fluiddynamik (CFD), som kompletterar dagens standardtillämpning av RANS-turbulensmodeller.

Forskarna i teamet representerar KTH:s avdelning för arkitektur och byggd miljö, avdelningen för civil- och arkitekturteknik och KTH:s skola för teknikvetenskaper, avdelningen för teknisk mekanik.

Handledning: Universitetslektor Wei Liu och universitetslektor Ricardo Vinuesa föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Avdelningen för hållbara byggnader erbjuder en stark forskningsmiljö och exponering för flera områden inom byggd miljö samt samarbeten med ledande internationella forskargrupper.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

 • Civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad eller maskinteknik med inriktning på strömningsmekanik och värmeöverföring

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • genomfört ett relevant masterprojekt
 • erfarenhet av beräkningsbaserad fluiddynamik
 • erfarenhet av maskininlärning
 • kunskap och erfarenhet av C++/python-programmering

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-1918
Kontakt
 • Wie Liu, weiliu2@kth.se
 • Ricardo Vinuesa, rvinuesa@mech.kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-13

Tillbaka till lediga jobb